Versie 10-01-2023

Wij houden het simpel.

Het partnerprogramma is bedoeld voor interieurprofessionals die persoonlijk interieuradvies geven. Om dit te waarborgen hebben we een paar simpele voorwaarden:

Wat willen we nadrukkelijk niet:

  • (Massa-)communicatie met de nadruk op kortingen
  • Betaalde advertenties met de nadruk op Broers Design en/of kortingen
  • Enige vorm van verboden marketingtechnieken zoals ongevraagde emails/spam.

Communicatie:
1) Er mag niet (betaald) geadverteerd worden met kortingen of referentielinks.
2) Referentie-/”affiliate” links zijn openbaar alleen toegestaan op de eigen website van de partner.
3) Stylistencodes mogen openbaar beschikbaar zijn, maar zonder vermelding van eventuele kortingen.
4) Broers Design mag niet worden vermeld als ‘Sponsor’ van media zonder schriftelijke toestemming.

Betaling:
5) Commissie over een verkoop wordt pas vrijgegeven nadat de bestelling door de afnemer is betaald.
6) Commissie wordt aan het einde van de maand uitgekeerd.

Kleurstalen:
7) Broers Design behoudt zich het recht om de kleurstalen te vervangen, uit te breiden of retour te vragen. Eventuele transportkosten zijn op kosten van Broers Design.

Afhankelijk van situatie kan het wettelijk verplicht om zijn te vermelden dat er door de partner financiële vergoeding ontvangen wordt voor bestellingen. Het is aan de partner om hieraan te voldoen.